LEADER gebieden

In de afgelopen periode (POP3) waren er 20 LEADER-gebieden actief. Op onze oude website is hiervan een overzicht te vinden.

In de nieuwe periode, 2023 – 2027 zijn er maar liefst 31 LEADER gebieden. Binnenkort zullen alle Lokale Actie Groepen actief zijn. Er komt basis van de definitieve situatie een nieuwe overzichtskaart.